<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

‹ wróć

Na podstawie projektu wykonano modernizację 4 budynków oraz infrastruktury technicznej. Zmodernizowany został teren wokół budynków: na potrzeby rekreacyjne powstał kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, work-out, skatepark, plac zabaw dla dzieci z siłownią dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową, przebudowane zostały drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki. Dodatkowo wykonano termomodernizację 4 budynków (m. in.: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu/stropodachu/dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie). Na budynku E zamontowano zostały panele fotowoltaiczne.