<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>

Zasady prywatności

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r informuję:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grzegorz Miazek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GETMAR Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Miazek.
 2. Twoje podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • przygotowania, wysłania oraz omówienia oferty handlowej;
 • kontaktu w celu zaoferowania produktów i usług realizowanych przez GETMAR Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Miazek;
 • subskrypcji newslettera;
 1. Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie prawa a innym podmiotom tylko w celach administracyjno-informatycznych (obsługa baz danych, obsługa strony www, obsługa poczty e-mail).
 2. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Twoje dane osobowe przechowywane będą najdłużej do momentu Twojego sprzeciwu lub do momentu określonego w wewnętrznych regulacjach jako moment niszczenia danych.
 4. Masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • przeniesienia swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody;
 1. Masz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt na adres biuro@getmar.com.pl.

Serwis internetowy www.getmar.com.pl jest własnością GETMAR Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Miazek.

Firma GETMAR Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Miazek, nie sprzedaje i nie udostępnia wprowadzanych danych personalnych osobą trzecim.

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazywaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem.
Korzystanie z serwisu internetowego www.getmar.com.pl jest równoznaczne z przyjęciem zapisów naszej polityki prywatności dostępnej na niniejszej stronie.
Przekazywanie danych za pośrednictwem serwisu www.getmar.com.pl oznacza zgodę na ich zbieranie, wykorzystanie i udostępnianie zgodnie z zapisami polityki prywatności.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą serwisu www.getmar.com.pl mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Informujemy, że zebrane informacje mogą zostać przekazywane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą, które mogą kierować się innymi przepisami odnośnie danych osobowych, niż w kraju, którego jesteś mieszkańcem.

Treść i struktura serwisu www.getmar.com.pl chronione są prawem autorskim.

Informacje zamieszczone w serwisie www.getmar.com.pl są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji, tłumaczenie, wykorzystywanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione.

Bezpieczeństwo
Informujemy, że w serwisie www.getmar.com.pl podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych w nim danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnianiem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.

Linki odsyłające
Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Niniejsza deklaracja o ochronie danych nie obejmuje innych serwisów. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych przez administrujących te strony.

Znaki towarowe
Wszelkie zastrzeżone nazwy i logo firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez serwis www.getmar.com.pl zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.