<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>
<b>Generalny Wykonawca</b>

Generalny wykonawca

Getmar – budujemy z myślą o Tobie


Zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji. Jesteśmy z Państwem od momentu projektowania poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej, koordynację działań na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, cały proces inwestycyjny aż do otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Posiadamy niezbędne do wykonania każdej inwestycji zaplecze finansowe, techniczne i logistyczne.

Wykonujemy projekty indywidualnie do potrzeb i wymagań naszych klientów.

Oferujemy usługi z zakresu:

  • Przygotowania projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej
  • Prowadzenia prac przygotowawczych, ziemnych, wyburzeniowych, drogowych i fundamentowych
  • Prowadzenia prac geodezyjnych
  • Wykonawstwa wszelkiej niezbędnej infrastruktury instalacyjnej tj. instalacje wod.-kan., elektryczne
  • Dostawy i montażu konstrukcji stalowych (w tym hal o różnym przeznaczeniu tj. hale przemysłowe, magazynowe, logistyczne, sportowe)
  • Budowy budynków przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej
  • Budowy budynków mieszkalnych wielo- i jedno-rodzinne

Stosujemy nowoczesne i sprawdzone technologie, zgodne z obowiązującymi normami. Współpracujemy z firmami, które oferują produkty i usługi najwyższej jakości.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.